Blog

Craft-psykologi og æstetiske læreprocesser

Mindful Craft Workshop - didaktisk analyse og planlægning af en undervisningsaktivitet

En ny verden - bog

De sidste måneder har jeg været fordybet i udvikling af et nyt projekt med arbejdstitlen: ’Mindful Craft Workshop’

Teori og inspiration er fundet i Anne Kirketerp’s udvikling af Craft-psykologi, Lene Tanggaards forsking indenfor det kreative felt samt Nikolaj og Didde Flor Rotnes syn på mindfulness i pædagogikken. Alt dette vil jeg prøve at sætte ind og få samlet i Hiim & Hippe’s didaktiske helhedsmodel.

Min problemformulering lyder som følger:
Hvordan kan et undervisningsforløb til stressramt…

Read more…